Direkt till innehållet

Privata vårdgivare

Införandet av FVIS/Cosmic berör alla vårdgivare, vars avtal omfattar krav på att använda Region Hallands vårdinformationsstöd. Införandet leds av FVIS-programmet i Region Halland.
För allmänna frågor kontakta FVIS@regionhalland.se