Direkt till innehållet

Tekniska förberedelser

Arbetsområdet ska säkerställa att den nya digitala lösningen kan samverka med Region Hallands digitala arkitektur, så att den kan användas av medarbetare och medborgare och understödja fastlagda verksamhetsmodeller och verksamhetsprocesser.

Inom området behandlas strategiska val och synkronisering av frågeställningar med koppling till digital Arkitektur, IT och MT (medicinsk teknik). Områdets huvudsakliga syfte är att säkerställa att frågor som uppstår inom ramen för FVIS-programmet med bäring på Arkitektur, IT eller MT omhändertas och delegeras till lämpliga befintliga strukturer inom Region Halland.

Senast ändrad: