Direkt till innehållet

Analys och lösning

Anpassning av systemet

Verksamhetsrepresentanterna deltar i arbetsgrupper fördelat på olika organisatoriska flöden såsom; primärvård, akutvård, avdelning och mottagning samt specialområdena; graviditet/förlossning, operation, anestesi/IVA, psykiatri, bildhantering och samordnad vårdplan.

Tanken med detta arbete är att ta fram en gemensam grundkonfiguration av det framtida vårdinformationsstöd som ska levereras till alla nio regionerna. Med det menas hur vårdinformationssystemet ska vara anpassat och uppbyggt samt hur dokumentationen ska vara ändamålsenlig och strukturerad.

 

Senast ändrad: