Direkt till innehållet

Tidplan FVIS

Övergripande tidplan

För närvarande visar tidplanen på ett införande med start 2024 för Region Halland. Tidplanen kan komma att revideras.

Sussa Vårdstöd etablerad betyder att det finns en organisering på plats som avser Sussagemensamma behov av support, utdata och analys, samverkan och stöd för tekniska förutsättningar samt arkivering.

Acceptanstest avser planerad tidpunkt för regionernas test av att leverantören uppfyller de krav som avtalats.

 

Varför dröjer det till 2025 innan FVIS är infört?

Det krävs ett stort förberedelsearbete inför införandet av ett vårdinformationsstöd och planen är att arbeta med detta under 2020-2023 med inriktningen att det nya vårdinformationsstödet ska börja införas under 2024-2025. Att lyckas med införandet handlar om mycket mer än att köpa in och installera ett IT-system. En förutsättning för att få ut det bästa av det nya vårdinformationsstödet är engagemang och medverkan från hela organisationen samt att innehållet blir standardiserat.

 

Tidplan

Klicka här för att se FVIS Tidplan större.

Övergripande tidslinje FVIS 2022-09-13


Tidplan för när utbildare utbildas och planerad produktionsstart:

Utbildare i Halland, för Cosmic, börjar utbildas hösten 2023.

Klicka här eller på bilden för att se den större.

Senast ändrad: