Direkt till innehållet

SUSSA Samverkan

 

Vad är SUSSA?

SUSSA står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet med SUSSA är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden.

Nio regioner samverkar

Totalt ingår 9 regioner i SUSSA Samverkan, varav fem var ursprungligt avtalstecknande regioner (Region Blekinge, Region Sörmland, Region Västernorrland, Region Örebro och Region Västerbotten). Övriga fyra (Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Halland och Region Gävleborg) tecknade under 2020 avtal på sin option på det vinnande anbudet.

Systemet bygger på Cambios Cosmic men håller på att utvecklas och anpassas för att möta upp till de krav som ställts i upphandlingen.

Varför samverkar vi inom SUSSA?

Tillsammans med övriga regioner inom SUSSA Samverkan kan vi skapa synergier och lärande, möjliggöra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

Genom samverkan inom SUSSA kan vi både ta del av och bidra till det gemensamma förberedelsearbete som nu pågår, vilket ger en större möjlighet att lyckas med införandet av framtidens vårdinformationsstöd.

Samverkan i SUSSA ger oss möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner för att minimera dubbelarbete.

Hur ser det ut i övriga regioner i Sverige?

Under de senaste åren har det pågått och pågår ett antal upphandlingar i Sverige av nya vårdinformationsstöd. Region Skåne och Västra Götaland har båda upphandlat och skrivit avtal med Cerner som levererar vårdinformationsstödet Millenium.

SUSSA Samverkan har upphandlat och skrivit avtal med Cambio Health Systems AB som leverantör av det nya vårdinformationsstödet, och omfattar nu nio regioner.

I Region Stockholm pågick under en period en upphandling som just nu är avbruten.

Resterande regioner i Sverige har beslutat att fortsätta med sitt nuvarande vårdinformationsstöd Cosmic, som levereras av Cambio Health Systems AB.

Det innebär att det på sikt endast kommer att finnas ett fåtal leverantörer och vårdinformationsstöd i Sverige.

Senast ändrad: