Direkt till innehållet

Informatik

Gemensam hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Enhetliga termer och begrepp ska ligga till grund.

Om information ska kunna göras tillgänglig mellan de olika intressenter som finns i vården behövs ett gemensamt språk. Det innebär bland annat att vi måste dokumentera på samma sätt. Sussa samverkan har ett uppdrag att skapa en gemensam enhetlig hälsoinformatik för alla nio regioner när det gäller FVIS.

Hälsoinformatik ska innehålla rätt struktur samt enhetlig och standardiserad beskrivning på informationen som flödar.

Senast ändrad: