Direkt till innehållet

Grundkonfiguration

Deltagare från olika kliniska specialiteter och stödverksamheter har utsetts för varje etapp och deltagit i Sussa-gemensamma arbetsgrupper och workshopgrupper. Cirka 400 personer har deltagit från våra 9 regioner, varav ett 50-tal från Region Halland. Antalet involverade som totalt sett arbetar med FVIS inom Region Halland förändras och utökas över tid.

Under 2021 avslutades Etapp 5 i gemensamt Sussa-arbete vilket innebär att grundkonfigurationen inför acceptanstest nu verifierats och korrigerats i vårdinformationsstödet med stöd av grupperingar av verksamhetsdeltagare.

Det fortsatta arbetet 2022

Arbetet med att etablera det nya vårdinformationsstödet fortsätter under 2022, bland annat i delprojektet Arbetssätt och gemensam konfiguration, med att successivt ta sig an de nationella programområdena (NPO). Först ut är arbetet som rör arbetsströmmar i Akutvård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Kvinnosjukdomar och förlossning, Psykisk hälsa samt Barn och ungdomars hälsa och hur det nya vårdinformationsstödet kan anpassas på bästa sätt för dessa områden. Ytterligare programområden kommer att följa efter denna första del.

Vi som avtalsregion får möjlighet att bidra med kunskap om vården till de som bygger det nya vårdinformationsstödet, i alla dessa etapper.

Medarbetarnas deltagande i olika aktiviteter förankras i linjen via FVIS-programmet.

Förankrings- och beslutsprocessen

Efter varje etapp sker en förankrings- och beslutsprocess och därefter godkänns resultatet av projektets gemensamma styrgrupp inom SUSSA, samt regionalt.

Exempel på aktiviteter är kartläggningar av nuvarande arbetssätt, standardisering av dokumentationsmallar, arbete med att skapa innehållet i det nya vårdinformationssstödet utifrån hälso- och sjukvårdens processer, förändringsledning, tekniska förutsättningar, planering för införande, utbildningar med mera.

Senast ändrad: