Direkt till innehållet

Drift, förvaltning och support

Region Halland samverkar i SUSSA med att förbereda implementation av det vårdinformationssystem som upphandlats inom ramen för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). I upphandlingen ingår även gemensamt löpande utveckling, underhåll, support och livshantering av stödet.

Förändrat arbetssätt

Gränsytor och arbetssätt med den framtida leverantören kommer att vara annorlunda jämfört med dagens läge. Idag hanterar regionen i huvudsak själva det arbete som i framtiden till del ska utföras av vald leverantör.

En modell för att arbeta Sussagemensamt har tagits fram utifrån samverkansintentioner och för att öka graden av affärsmässighet och faktabaserad styrning. Ett arbete pågår just nu med att definiera och etablera samverkansprocesser och forum mellan regionen, förvaltningsobjekt och leverantören Cambio.

Målet med arbetet är att:

- det nya vårdinformationsstödets drift upplevs säkert och stabilt

- det utifrån användarens perspektiv finns en väl fungerande support, som stödjer användaren i sin vardag

- vårdinformationsstödet kan utvecklas i takt med ökade behov i verksamheten, hos våra invånare och patienter samt inom de nationella initiativen

- Region Hallands organisation är anpassad för att verka effektivt tillsammans i den gemensamt framtagna modellen och framtagna arbetssätt.

Bild1-Samverkan-FVIS

Senast ändrad: