Direkt till innehållet

Processer

Patientprocesser

FVIS ska utgöra ett stöd för ett mer processorienterat arbetssätt där patientens väg genom vården också kan presenteras mer sammanhållet. Patientprocessernas innehåll behöver vara kopplade till kunskapsstyrt innehåll. Det är därför viktigt att utvecklingen av patientprocesser med det nya vårdinformationsstödet som stöd, även involverar Region Hallands lokala kunskapsstyrningsstruktur, både i framtagandet av processerna och i senare fortsatt gemensam förvaltning.

Inom ramen för Sussa samverkan har fem patientprocesser valts ut för att täcka stora delar av arbete som sker inom olika delar av vården. Dessa processbeskrivningar är gemensamt framtagna med verksamhetsrepresentation från de nio olika regionerna med stöd av nationella riktlinjer och kunskapsunderlag.

Processerna består av barnhälsovård (BHV), bröstcancer, graviditet/förlossning, hjärtsvikt och psykisk ohälsa (depressions- och ångestsyndrom). De har utgjort arbetsunderlag för vidare processpecifik anpassning i det nya vårdinformationsstödet och kommer att användas i acceptanstester under 2022.

Senast ändrad: