Direkt till innehållet

Cambio Cosmic-filmer

Nedan finns inspirationsfilmer om Cosmic. Filmerna är utifrån de system som idag finns i drift. OBSERVERA! Det Cosmic som Region Halland kommer att ta i drift kan se annorlunda ut, på grund av den upphandling som Regionen är delaktig i, samt den konfiguration som arbetats fram i SUSSA-samverkan.

Vårt gemensamma arbete

Generell visning av Cosmic (60 minuter   3 februari 2023)

Cambio Cosmic Aktivitetsramverk (1,5 minuter   13 januari 2023)

Cambio Cosmic Beställning och svar (1,5 minuter   13 januari 2023)

Taligenkänning

Film: Taligenkänning i journalsystemet Cambio Cosmic (25 sekunder). Publicerad 31 mars 2021.

Kliniskt beslutsstöd

Film: Cambio CDS Stroke prevention app  (56 sekunder). Publicerad 6 december 2019. Film från Cambio för att presentera CDS Stroke prevention app.

Film: Kliniskt beslutsstöd som används med framgång i Östergötland (7,32 minuter). Publicerad 13 november 2019.

Automatisk informationsöverföring från mätutrustning till Cosmic

Film: Se hur Cambio Cosmic journalsystem används på Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm  (1,46 minuter). Publicerad 13 november 2019.

Mobilt arbetssätt

Film: Cosmic Nova Ward Board (3,27 minuter). Publicerad 13 november 2019. På den interaktiva tavlan Cosmic Nova Ward Board kan du enkelt följa avdelningens patienter.

Film: Cosmic Nova Ward Tablet (3,09 minuter). Publicerad 13 november 2019. Cosmic Nova Ward Tablet – ett mobilt journalsystem.

Film: Ett mobilt arbetssätt med Cambio Cosmic (2,39 minuter). Publicerad 23 oktober 2019.

Film: Cambio Cosmic Nova – Region Värmland (2.46minuter). Publicerad 5 augusti 2019.

Se hur Region Värmland arbetar mobilt med journalsystemet Cambio Cosmic Nova.

Senast ändrad: