Direkt till innehållet

Övriga privata vårdgivare

  • Kommunikation och information

    • Införandearbetet kommer att ske via berörd “FVIS-samordnare Införande”.
    • Generella Frågor och svar om FVIS, se länk Frågor och svar om FVIS
    • Vid eventuella frågor som rör avtal kontaktas respektive vårdavtalsförvaltare på avdelningen Uppdrag och analys, Regionkontoret
    • Samordningsfunktion för Övriga privata vårdgivare, Anna-Karin Fläde.

Senast ändrad: