Direkt till innehållet

Vill du söka en helt ny roll i en unik förvaltningsorganisation?

Lediga tjänster - Sussa vårdstöd

2024 får Region Halland och åtta andra regioner ett nytt journalsystem - Cosmic. Nu behövs kunniga medarbetare till helt nya roller i den förvaltningsorganisation som kommer att hantera funktionalitet, gemensam konfiguration, arbetssätt, användarstöd samt drift och underhåll av journalsystemet.

Hösten 2022 startade förvaltningsorganisationen Sussa vårdstöd. Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan - en samverkansorganisation där nio regioner tillsammans arbetar med att utveckla och införa ett nytt så kallat vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem.

Nya roller och möjligheter inom Sussa vårdstöd

De lediga rollerna i Sussa vårdstöd är helt nya och därför är möjligheterna stora att vara med och påverka, bygga upp och utveckla förvaltningsorganisationen. Som medarbetare är man också en viktig länk mellan de samverkande regionerna och leverantören av journalsystemet. Som medarbetare i Sussa vårdstöd är du formellt anställd av en region men arbetet utförs inom förvaltningsorganisationen.

Följande lediga tjänster ligger ute:

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om respektive tjänst och ansökan.

Marie Rosengren är Sussa vårdstöds första medarbetare

Marie Rosengren är anställd i Region Halland men jobbar i dag till 100% som objektledare inriktning verksamhet inom Sussa vårdstöd. Hon har varit med sen etableringsfasen i slutet av augusti 2022. Marie har en bakgrund som sjuksköterska, men har sen 2012 jobbat som bland annat objektledare i sin hemregion och arbetat med utveckling och förvaltning inom området vårdsystem. De senaste åren har hon varit delprojektledare i Region Hallands delprojekt Verksamhetsanalys och lösning, ett arbete hon lämnade för att ta sig an uppdraget i Sussa vårdstöd.

– Det är oerhört intressant att få vara med i uppbyggnadsfasen av våra nio regioners gemensamma förvaltningsorganisation och spännande att följa rekryteringarna av de roller som kommer att göras under våren. Tveka inte att söka! säger Marie Rosengren.

Marie Rosengren, Region Halland

Mer information om Sussa samverkan och regionens införandeprogram/projekt

För att läsa mer om det övergripande arbete som pågår inom Sussa samverkan och arbetet kring själva införandet av Cosmic, som utförs i ditt regionala FVIS-program/projekt, klicka här.

Senast ändrad: