Direkt till innehållet

Hur påverkas jag?

Hur påverkas jag som medarbetare?

Rom byggdes inte på en dag och det kommer inte Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) heller att göra. FVIS är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år, där varje etapp som levereras är ett steg närmare målet.

Målet är att få tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, ger besluts- och processtöd för medarbetare inom den kliniska verksamheten samt är ett vårdinformationsstöd där invånare och patienter får en förbättrad möjlighet till relevant och behovsanpassad vårdinformation. Ett vårdinformationsstöd där patienterna ska kunna kommunicera och erhålla behandling genom moderna digitala tjänster på ett patientsäkert sätt.

För att nå hit behöver vi inte bara byta ut vissa av våra IT-system till ett mer samlat vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, vi kommer även att behöva arbeta fram, tillsammans med de andra nio regionerna, gemensamma besluts- och processtöd. Dessa besluts- och processtöd kommer i vissa fall innebära att vi behöver förändra vissa av våra arbetssätt.

Moderna digitala tjänster

Genom att erbjuda moderna digitala tjänster samt relevant och behovsanpassad vårdinformation till våra patienter tror vi att vi frigör tid inte bara för patienterna utan även för oss som arbetar i vården. Detta sker dock inte automatiskt utan vi behöver även här ställa om vissa arbetssätt, för att bättre stödja den digitala resan genom vården.

Förändringar är aldrig enkla och särskilt inte i början. När något nytt visar sig behöver vi tid att förstå, ställa om och träna för att känna oss bekväma med de nya möjligheterna.

För att landa rätt i anpassningen av systemet och i de olika besluts- och processtöden engageras flera av våra medarbetare redan idag och kommer fortsätta göra så under hela resans gång. Det är de som befinner sig i verksamheten som bäst vet hur vi behöver anpassa både systemet och arbetsprocesserna för att få den bästa effekten. Både för oss och för våra patienter/invånare.

Senast ändrad: