Direkt till innehållet

Informationsmöten och chefspaket

Från och med november 2022 presenteras regelbundna informationspaket, s.k. Chefspaket, på denna sida. Chefspaketen är lika för alla chefer i Region Halland. Paketen kan justeras av respektive chef ifall man vill anpassa innehållet utifrån den egna verksamheten. Chefspaketen ska användas som stöd för verksamhetschefer, i den vidare dialogen med medarbetare i sina respektive verksamheter.

Mer information kommer när ett nytt Chefspaket lanseras.

Vid frågor kontakta samordningsfunktion: anna-karin.flade@regionhalland.se

Chefspaket

Chefspaket 7 - februari 2024

Chefspaket 6 – december 2023

Chefspaket 5  - september 2023

Chefspaket 4 - chefsinfo - juni 2023

Chefspaket 3 - chefsinfo - april 2023

Chefspaket 3 - APT-info - april 2023

Chefspaket 2 - februari 2023

Chefspaket 2 - APT-info - februari 2023

Chefspaket 1 - november 2022

 

Anteckningar från möten

Mötesdatum: 2023-04-26 - Informationsmöte (pdf)

Mötesdatum: 2022-12-14  - Chefsinformation (ppt)

Mötesdatum: 2022-02-24 (pdf)

 

Affischer

Affisch - Vill du utbilda i Cosmic? (tillhör Chefspaket 2)

Affisch: Nedräkningen har börjat - snart har vi Cosmic (tillhör Chefspaket 1)

Senast ändrad: