Direkt till innehållet

Bakgrund till FVIS

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd, FVIS. Region Halland tog 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS.

VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT-tekniska krav.

Sikte på en strukturerad journal

Medarbetare i hälso- och sjukvården ska få tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården. Invånare och patienter får bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Samarbete mellan nio regioner

2016 beslutade Region Halland att bli så kallad optionspart i ett samarbete mellan nio regioner - Sussa samverkan - kring upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd. Optionen gav möjlighet att ansluta till det vinnande anbudet för att tillsammans med jämnstora regioner kunna skapa kraft, synergier och kunskapsöverföring.

Upphandling i samverkan

En upphandling genomfördes inom Sussa samverkan. Det nya vårdinformationsstödet kommer att levereras av Cambio Health Systems AB.

Under 2018 genomfördes ett omfattande analysarbete, där ett 70-tal medarbetare från vård och stödfunktioner medverkade, för att se om det inköpta systemet motsvarade Region Hallands behov.

Cambio Health System AB

De handlingsalternativ som fanns i regionen var att tacka ja till att aktivera optionen inom Sussa samverkan och skriva avtal med Cambio Health Systems AB eller att tacka nej och genomföra en egen upphandling. En genomlysning har genomförts mot de båda alternativen där resultatet av arbetet resulterade i ett förslag till beslut som förts fram i den politiska processen.

Beslut tacka ja till option

Den 11 december 2019 beslutade Regionfullmäktige att Region Halland ska välja alternativet att tacka ja till att aktivera optionen inom Sussa samverkan. I juni 2020 skrev vi i Region Halland på avtalet.

Cambio levererar sedan tidigare journalsystemet Cosmic till åtta andra regioner. Tillsammans med de nya 9 regionerna kommer Cambio ha 47% procent av marknaden.

Samverkande regioner - journalsystem

Kartbild över vilka som samverkar i Sussa samverkan.

 

Senast ändrad: