Direkt till innehållet

Varför nytt vårdinformationsstöd

 

Varför behöver vi ett nytt vårdinformationsstöd?

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov, med utgångspunkt från patientens väg genom vården.

Syftet är att införa ett vårdinformationsstöd som skapar förutsättningar för ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, säkert och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa, genom moderna digitala tjänster, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att Region Halland uppnår målen i hälso- och sjukvårdsstrategin och i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Region Hallands nuvarande journalsystem VAS har en begränsad livslängd, då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT-tekniska krav.

Vi beräknar vara klara med införandet av det nya vårdinformationsstödet till 2025.

Senast ändrad: