Direkt till innehållet

Filmer från SUSSA Samverkan

Allmänna filmer från SUSSA Samverkan:

Film: Patientflöde i Cosmic - slutenvården (Region Sörmland), 8,55 min. Publicerad 240201

Film: Översikter i Cosmic - Patientöversikten (Region Sörmland), 6,35 min. Publicerad 240131

Film: Översikter i Cosmic - Min översikt (Region Sörmland), 3,12 min. Publicerad 240131

Film: Översikter i Cosmic - Analysytan (Region Sörmland), 6,05 min. Publicerad 240131

Film: Översikter i Cosmic - Osignerat och Ovidimerat (Region Sörmland), 1,48 min. Publicerad 240131

Film: Läkemedel i Cosmic (Region Sörmland), 25,35 min. Publicerad 240131

Film: Aktivitetsramverket i Cosmic (Region Sörmland), 9 min.

Film: Psykiatri i Cosmic - Aktivitetshanteraren (Region Sörmland), 4,05 min. Publicerad 240131

Film: Psykiatri i Cosmic - Enhetsöversikten (Region Sörmland), 4,05 min. Publicerad 240131

Film: Psykiatri i Cosmic - Anslutningsöversikten (Region Sörmland), 3 min. Publicerad 240131

Film: Vårdadministration i Cosmic (Region Sörmland), textad, 15 min. Publicerad: 231127

Film: Vårddokumentation i Cosmic (Region Sörmland), textad, 13 min. Publicerad: 231127

Film: Cosmic Patientflöde i primärvården (Region Sörmland), textad, 10 min. Publicerad: 231127

Film: Jeanette och det Cosmiska - del 1 (av 3 delar) (Region Norrbotten), 3,49 min. Publicerad: 231122

Film: Jeanette och det Cosmiska - del 2 (av 3 delar) (Region Norrbotten), 3,07 min. Publicerad 240213

Film: Sussa FVIS Vårdmodellen En film om hur informationen är strukturerad i Cosmic - textad version (3 minuter). Publicerad 2023-11-15

Film: SUSSA samverkan Standardisering. En film om standardiserad och strukturerad information i Cosmic - textad version  (3 minuter), 2023-08-25.

Film: Sussa FVIS samverkan - Varför vi samverkar  (2 minuter) Kortfilm från Sussa samverkan om varför nio regioner samverkar för att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Publicerad 2023-04-20.

Film: Framtidens vårdinformationsstöd - FVIS – Utan textning (3,42 minuter).

Film: Framtidens vårdinformationsstöd - FVIS – Med textning (3,42 minuter).

Film: Niklas Lindberg - ordförande SUSSA Samverkan - om införandet (2,18 minuter)  - 22 juni 2022.

Inspelningar från digitala informationstillfällen:

Film: Information om GUAD (Gemensam utveckling av datalager) – 37 minuter. Informationstillfälle 2023-12-07

Film: Information om GUAD (Gemensam utveckling av datalager) - 45 minuter. Medverkande: Maria Bergström, projektledare, Lisen Edbom, produktägare, Maria Nilsson BI-arkitekt. Informationstillfälle 2023-06-01.

Film: Sussa FVIS samverkan - Varför vi samverkar  (2 minuter) Kortfilm från Sussa samverkan om varför nio regioner samverkar för att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Publicerad 2023-04-20.

Film: Delprojekt Förbereda och koordinera regionalt införande (FÖKRI) (35 minuter). Informationstillfälle 2023-02-15. Presentationen som pdf.

Film: Verksamhetsanalys och lösning (47 minuter). Informationstillfälle 2022-12-07.  Anna Fiorillo, delprojektledare för Verksamhetsanalays och lösning (VAL), berättar om projektet.

Film: Etablera drift och förvaltning (33 minuter). Informationstillfälle 2022-12-06. Malin Sjödin, projektledare för Etablera drift och förvaltning (EDF), berättar om projektet.

Film: Projekt Etablera SUSSA vårdstöd (37 min). Informationstillfälle 2022-11-30, med projektledare Anders Lif.

Film: Projekt Gemensam utveckling av datalager (GUAD). Informationstillfälle 2022-11-29. Projektledare Maria Bergström berättar mer om hur arbetet går i projekt Gemensam utveckling av datalager (GUAD). Presentation, powerpoint: Projekt Gemensam utveckling av datalager GUAD.

Film: Delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration (37 minuter). Informationstillfälle 2022-11-16, med delprojektledare Mattias Lindberg.

Film: Projekt FVIS Grundimplementation (38 minuter). Informationstillfälle 2022-10-12, med Jonas Elofsson, huvudprojektledare för FVIS Grundimplementation.

Film: Delprojekt Integration (36 minuter). Informationstillfälle 2022-09-21, med Jona Danils (Region Örebro län), projektledare för delprojekt FVIS Integration inom FVIS Grundimplementation.

Film: Projekt Etablera FVIS (48 minuter). Projektledare Karin Back informerar om projektet. Informationstillfälle 28 september 2022. (screen9.com)

Film: Delprojekt Test (37 minuter). Styrbjörn Palmqvist berättar om delprojekt Test. Informationstillfälle 6 september 2022.

Film: Etablera SUSSA vårdstöd - Fas 3 (28 minuter). Anders Lif, projektledare för Etablera Sussa vårdstöd, ger här en statusrapport om vad som är på gång i projektet för närvarande. Informationstillfälle 22 juni 2022.

Film: Delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration (44 minuter). Mattias Lindberg berättar om hur arbetet går i delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration. Informationstillfälle 24 maj 2022.

Film: Standardisering och strukturering av information i samverkan (13 minuter). Maryam Khavari (Region Blekinge), Thomas Vikdahl (Region Västerbotten) och Björn Stenhammar (Region Dalarna) pratar om hälsoinformatik. Informationstillfälle 17 maj 2022.

Film: Projekt Gemensam utveckling av datalager (24 minuter). Maria Bergström informerar om projekt Gemensam utveckling av datalager (GUAD). Informationstillfälle 26 april 2022

Film: Delprojekt Verksamhetsanalys och lösning (VAL) (33 minuter). Anna Fiorillo berättar om delprojektet Verksamhetsanalys och lösning (VAL). Informationstillfälle 21 april 2022.

Film: Projekt Etablera FVIS (45 minuter). Projektledare Jonas Elofsson berättar om projektet Etablera FVIS. Informationstillfälle 6 april 2022.

Film: Delprojekt Teknisk etablering (34 minuter). Delprojektledare Fredrik Rudolph berättar om projektet Teknisk etablering. Informationstillfälle 24 mars 2022.

Film: Cambio visar funktionalitet i COSMIC (20 minuter). Johanna Hultcrantz från Cambio visar vissa funktioner och vyer som finns i COSMIC. Informationstillfälle 8 mars 2022.

Film: Etablera FVIS (Tidigare "Etablera VISUS")  (45 minuter). Projektledare Jonas Elofsson berättar mer om projektet Etablera FVIS på en övergripande nivå. ​Informationstillfälle 19 januari 2022.

Film: Presentation av projekt Etablera Sussa Vårdstöd (10 minuter). Anders Lif berättar om projektet Etablera Sussa vårdstöd. Informationstillfälle 24 november 2021.

Film: Temaföreläsning: Informationsdriven vård (1 timme och 41 minuter) - Informationstillfälle 21 september 2021. Region Hallands IT-direktör Måns Arnrup inleder och bland annat  överläkare/strateg Marcus Lingman från Region Halland informerar.

Senast ändrad: