Direkt till innehållet

Privata vårdcentraler

Förberedelse och införandearbetet

  • Närsjukvården Halland koordinerar från 18 april 2023 införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic även för de privata vårdcentralerna. ​Det innebär att Närsjukvården Halland även kommer att koordinera, utbilda och samverka med regionens privata vårdcentraler samt med den allmänmedicinska beredskapsjouren.
  • ​Arbetet kommer att påbörjas mer intensivt efter sommaren 2023.
  • Kontaktperson i Närsjukvården Halland är: ida.josephsson@regionhalland.se
  • Eventuella frågor som rör avtal kontaktas respektive vårdavtalsförvaltare på avdelningen Uppdrag och analys, Regionkontoret

Kommunikation och information

  • På FVIS-webben hittar du generell information kring FVIS. Under denna flik finns de eventuella specifika delar som rör förberedelsearbetet och införandet för just privata vårdgivare.
  • Den referensgrupp bestående av representanter från privata vårdgivare som bildades i början av 2022, har nu avslutats, då arbetet går in i en ny förberedelsefas med sin införandeorganisation.
  • Aktuell information kommer skickas ut via vårdvalets sändlista
  • Inbjudningar till digitala möten för information kommer att erbjudas under förberedelsearbetet.
  • Frågor och svar om FVIS samlas gemensamt. Se länk Frågor och svar om FVIS.

Senast ändrad: