Direkt till innehållet

Introduktionsfilmer

Introduktionsfilmer som riktar sig till alla medarbetare:

Film: Vårt gemensamma vårdinformationsstöd COSMIC - Sussa samverkan (4,29 minuter). Introduktion till vårt gemensamma vårdinformationsstöd i Sussa samverkan samt vilka möjligheter som det för med sig. Filmen riktar sig till alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Våren 2022.

Film: Cambios introduktion av COSMIC (5 minuter). Cambio ger en längre introduktion till COSMIC.

Film: Vårt gemensamma vårdinformationsstöd (3,29 minuter). Introduktion av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) - 2020.

Introduktionsfilmer för styrgruppsmedlemmar med flera:

Film: Introduktion för regionala resurser (3,34 minuter). Introduktion för dig som ska bidra i utformningen av vårt nya vårdinformationsstöd COSMIC. Maj 2022.

Film: Introduktion för styrgruppsmedlemmar (1 timme och 3 minuter). För dig som är styrgruppsmedlem inom Sussa samverkan: Introduktion till uppdraget och helheten. Våren 2022.

Senast ändrad: