Direkt till innehållet

Nu söker vi utbildare och utbildningsstöd – Avslutad!

OBS! Sista dag att göra intresseanmälan var fredagen den 10 mars! Tack till alla er som anmält ert intresse! Var och en av er kommer att få återkoppling inom kort.

Vill du utbilda i Cosmic?

Trots att ansökningstiden för intresseanmälan har löpt ut, låter vi denna text ligga kvar, eftersom det ännu kan finnas visst intresse för vad som skrevs i artikeln.

Nu söker vi dig som vill utbilda dina kollegor i Cosmic, vårt nya journalsystem.

På denna sida finns svar på många frågor och du kan enkelt göra din intresseanmälan via länken. Vi söker cirka 20 utbildare och 40 utbildningsstöd. Urval sker löpande.

Gör din intresseanmälan här:

Intresseanmälan Utbildare/Utbildningsstöd  -  (länken borttagen)

OBS! Tiden för intresseanmälan har löpt ut!  Sista dag för att göra intresseanmälan var fredagen den 10 mars!

Frågor och svar:

Hur sker urvalet? Vilka väljs ut som utbildare/utbildningsstöd?

-  Vi har en ungefärlig bild av vilka profiler vi söker, utifrån systemets funktionalitet och omfattning. Att visa sitt intresse till Utbildare/Utbildningsstöd ökar chansen för att du blir tillfrågad om du matchar vår profil.

Söker ni både utbildare och utbildningssstöd?

-  Ja, till att börja med söker vi utbildare som utbildas hösten 2023. Senare kommmer vi behöva ytterligare resurser i form av utbildningsstöd som får utbildning våren 2024.

Vad kommer jag att arbeta med?

-  Som utbildare/utbildningsstöd kommer du arbeta med att förbereda utbildningsinsatsen och sen också utbilda alla medarbetare i Region Halland.

Under hur lång tid sträcker sig utbildningsuppdraget?

-  Som utbildare får du utbildning under hösten 2023 och arbetar sedan med utbildning fram till november 2024.

-  Som utbildningsstöd får du utbildning våren 2024 och arbetar sedan med utbildning fram till november 2024.

Är uppdragen på heltid?

-  Ja, det är heltidsuppdrag.

Vilka är det tänkt att jag skall utbilda?

-  Du ska vara beredd på att utbilda alla yrkeskategorier som berörs av det nya informationssystemet i Halland.

Kommer jag utbilda i min egen förvaltning?

-  Ja, det kommer vi försöka prioritera, men att utbilda andra förvaltningar också kommer vara nödvändigt.

Vad för slags kvalifikationer och erfarenheter krävs för uppdraget?

-  Det viktiga är att du är motiverad, intresserad och har bakgrund inom hälso- och sjukvård, resten kan du få utbildning och stöttning i. Vi kommer att arbeta som ett team och hjälpas åt, du kommer också att få en introduktionsutbildning så att du känner dig förberedd inför uppdraget.

Hur många utbildningar kommer att hållas i det nya journalsystemet?

-  Utbildningen kommer att bedrivas genom blandad lärmiljö. Kortfattat beskrivet så kommer digital utbildning, klassrumsutbildning, certifiering och workshops att kombineras för ett djupare lärande.

-  Som utbildare/utbildningsstöd kommer fokus ligga på klassrumsutbildningen.

Hur många utbildare söker ni?

-  Vi söker cirka 20 personer i hela Region Halland.

Hur många utbildningsstöd söker ni?

-  Vi söker cirka 40 personer i hela Region Halland.

Får jag en ny chef i samband med utbildningsuppdraget?

-  Nej, du har kvar din chef i din ordinarie anställning.

Jag jobbar idag obekväma tider, hur blir det med min OB-ersättning?

-  Uppdraget innebär arbete måndag-fredag, dagtid, och därför uteblir OB-ersättning.

Är detta en intresseanmälan eller jobbansökan?

-  Detta är en intresseanmälan och inte bindande på något sätt.

Kommer det att komma andra uppdrag?

-  Inom delprojektet Utbildning är det utbildare och utbildningsstöd som behövs, men det kommer bli aktuellt med andra roller inom FVIS och andra delprojekt längre fram.

Senast ändrad: