Direkt till innehållet

Välbesökta visningar av Cosmic

Stort intresse att se hur Cosmic ser ut och fungerar under de öppna visningarna i januari.

Det var stort intresse för demonstrationerna av det nya journalsystemet Cosmic under vecka 3 och vecka 4 på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Intresset för att se Cosmic har även varit stort hos medarbetarna ute på Psykiatrins turné under januari.

Hade du inte möjlighet att besöka någon visning och se hur Cosmic ser ut och fungerar finns nu ett flertal olika filmer i vilka man får inblick i Cosmics olika funktionaliteter (filmerna visar en testmiljö och är inspelade av Region Sörmland och är inte avsedda för utbildning. Demonstrerade arbetssätt kan komma att förändras).  Samtliga filmer finns här:

Vårddokumentation i Cosmic

Vårdadministration i Cosmic

Patientflöde i Cosmic – primärvård

Patientflöde i Cosmic – slutenvården

Översikter i Cosmic – Patientöversikten

Översikter i Cosmic – Min översikt

Översikter i Cosmic – Analysytan

Översikter i Cosmic – Osignerat och Ovidimerat

Läkemedel i Cosmic

Aktivitetsramverket i Cosmic

Psykiatri i Cosmic – Aktivitetshanteraren

Psykiatri i Cosmic – Enhetsöversikten

Psykiatri i Cosmic – Anslutningsöversikten

Publicerad: 2024-02-01

Senast ändrad: