Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Nu utbildas stödfunktioner inför Cosmicinförandet

Publicerad:

Karin Lindberg och Ulrika Uvesten är två av deltagarna som gått utbildningen för stödfunktioner inför Cosmicinförandet. Ulrika Uvesten är samordnare på Vårdcentralen Håsten i Varberg och en av ca 450 medarbetare som utbildas i att få en stödroll när det nya journalsystemet Cosmic ska införas. -Som enhetsstöd ska jag stötta mina kollegor på vårdcentralen och vara lite av en expert...

Avtal skrivet för fortsatta införandet av Cosmic

Publicerad:

I slutet av 2023 stod det klart att tidplanen för det gemensamma införandet av Cosmic behövde skjutas fram. Förhandlingar mellan de nio samarbetsregionerna (Sussa) och leverantören Cambio Healthcare systems inleddes och i början av 2024 presenterades en ny tidplan. För Region Hallands del innebär det att systemet planeras tas i bruk i mars 2025. Avtalet som nu är påskrivet reglerar vem...

Inspelning & enkät digitalt infomöte Cosmicinförandet

Publicerad:

Fredag 26 april hölls ett digitalt informationsmöte om införandet av det nya journalsystemet Cosmic av programledare Elin Evenvik. Nu finns presentationen samt en inspelning av mötet tillgängligt på FVIS-programmet i Region Hallands SharePoint-sida: Inspelning: Digitalt infomöte Cosmicinförandet 26/4, 30 min Det finns även en enkät om mötet med två frågor för deltagarna att besvara här: Enkät: Digitalt infomöte Cosmicinförandet 26/4,...

Tre frågor om Cosmic till Ola, chefsläkare

Publicerad:

Ola Blomqvist, chefsläkare på Hallands sjukhus, delar med sig av sina erfarenheter av Cosmic efter att ha arbetat 16 år i journalsystemet i sin tidigare tjänst. Se filmen där Ola Blomqvist svarar på tre snabba frågor om Cosmic och hör om vad vi kan förvänta oss och vilka fördelar Cosmic har jämfört med VAS. -Man har arbetat mycket med en...

Region Västerbotten flyttar fram införandet av Cosmic

Publicerad:

En driftsättning innehåller en rad olika leveranser som behöver testas och kvalitetssäkras enligt ett fastlagt testförfarande. Region Västerbotten har analyserat läget och status i relation till en driftstart vecka 42. -På grund av sena leveranser och brister i underlag från leverantören Cambio är det för kort tid att hinna förbereda och genomföra ett kvalitetssäkrat och kontrollerat införande fram till vecka...

Digitalt infomöte om Cosmicinförandet

Publicerad:

Välkomna på digitalt informationsmöte om Cosmic-införandet, fredag 26 april kl. 10.00 – 10.30! Mötet syftar till att informera om övergripande status för införandet av vårt nya vårdinformationsstöd, Cosmic, och ge en kort uppdatering kring arbetet som ligger framför oss. I mötet kommer också finnas möjlighet att ställa frågor. Målgruppen för mötet är du som på något sätt jobbar inom FVIS-programmet,...

Svara på enkäten om webbplatsen

Publicerad:

Svara gärna på enkäten om FVIS-webben så vi kan göra en så bra webbsida som möjligt om införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Enkäten tar bara en minut att besvara. Stort tack på förhand för din medverkan! Länk till enkäten här

Digitalt infomöte Cosmicinförandet

Publicerad:

Välkomna på digitalt informationsmöte om Cosmic-införandet! Mötet syftar till att informera om övergripande status för införandet av vårt nya vårdinformationsstöd, Cosmic, och ge en kort uppdatering kring arbetet som ligger framför oss. I mötet kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.  Målgruppen för mötet är du som på något sätt jobbar inom FVIS-programmet, i vårdförvaltningarnas införandeteam eller på annat sätt...

Övergripande status Cosmicinförandet i Region Halland

Publicerad:

Elin, kan du ge en kort sammanfattning av var vi befinner oss i arbetet med att införa vårt nya journalsystem Cosmic och hur det går just nu? – Vi befinner oss nu och fram till början av maj i Förberedelsefasen, där vårt främsta fokus är att slutföra grundladdningsbeställningar och att förbereda för och planera tester. Vår viktigaste milstolpe i denna...

Cosmic-visningarna - en filmad sammanfattning

Publicerad:

Missade du att besöka ett Cosmic-showroom och få en visning av det nya journalsystemet på något av sjukhusen eller under Psykiatrins turné tidigare i vintras? I så fall får du här en kort, filmad sammanfattning från Cosmic-utbildarna Klara Marklinder och Roger Molander om vad de demonstrerade och vilka frågor de fick från besökarna och medarbetarna i verksamheten under Cosmic-visningarna. I...

Cosmic-utbildning till stödfunktioner

Publicerad:

Utbildningen riktar sig till enhetsstöd, införandestöd, införandekoordinatorer och/eller motsvarande roller inom FVIS-programmet. Utbildningen är en klassrumsutbildning under 4,5 dagar. Digitala förberedelser (e-Learning) ska vara genomförda enligt tidigare utskickad instruktion innan påbörjad klassrumsutbildning. Stäm av med din chef innan du anmäler dig, att du är rätt person för utbildningen. Jobbar du inom FVIS-programmet och är osäker på om detta är rätt...

Systemförvaltare på Regionkontoret utbildas i Cosmic

Publicerad:

Viktor Meldert är en av flera medarbetare på Regionkontoret som fått utbildning i det nya journalsystemet Cosmic. -Jag är positivt överraskad och det finns många funktioner i det nya systemet som jag vet är efterfrågade, säger Viktor Meldert efter utbildningen. -Det var kul att se Cosmic på riktigt och spännande att förstå vilka utmaningar som finns inom systemförvaltning, det är...

Nya Utbildningsstöd för Cosmic

Publicerad:

”Som första dagen i skolan”, ”Jag är jättetaggad” och ”Det känns lite abstrakt” var några av svaren från de nya Utbildningsstöden på frågan ”Hur känns det?” första dagen på deras avspark i Varberg. Dagen inleddes med en grundläggande genomgång av Framtidens Vårdinformationsstöd, FVIS, och en introduktion till utbildningsuppdraget som presenterades av vårdförvaltningarnas utbildningskoordinatorer och utbildningsansvariga från FVIS-programmet. Därefter följde bland...

Ny status kring Utbildning i Cosmic till slutanvändare (medarbetare)

Publicerad:

I samband med beslutet om framflyttad tidpunkt för införandet av Cosmic i Region Halland, till slutet av mars 2025, har även den befintliga utbildningsplanen reviderats. Detta innebär att klassrumsutbildningen för slutanvändare (medarbetare) flyttas fram och läggs i så nära anslutning till införandet som möjligt, under januari till mars 2025. Nu påbörjas därför en detaljplanering för när exakt klassrumsutbildningen ska läggas....

Välbesökta visningar av Cosmic

Publicerad:

Det var stort intresse för demonstrationerna av det nya journalsystemet Cosmic under vecka 3 och vecka 4 på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Intresset för att se Cosmic har även varit stort hos medarbetarna ute på Psykiatrins turné under januari. Hade du inte möjlighet att besöka någon visning och se hur Cosmic ser ut och fungerar finns nu ett...

Cosmic-utbildning till stödfunktioner

Publicerad:

Utbildningen riktar sig till enhetsstöd, införandestöd, införandekoordinatorer och/eller motsvarande roller inom FVIS-programmet. Utbildningen är en klassrumsutbildning under 5 dagar. Digitala förberedelser (e-Learning) ska vara genomförda enligt tidigare utskickad instruktion innan påbörjad klassrumsutbildning. Stäm av med din chef innan du anmäler dig, att du är rätt person för utbildningen. Jobbar du inom FVIS-programmet och är osäker på om detta är rätt...

Ny status kring införandet av Cosmic i Region Halland

Publicerad:

Som tidigare kommunicerats är den nya övergripande planeringen att den första regionen ska kunna införa det nya vårdinformationsstödet under hösten 2024 och den sista regionen i slutet av första kvartalet 2025. Enligt nuvarande planering är Region Halland sista region ut med planerat införande i slutet av mars 2025.   Mer information kommer om vad detta innebär för de roller som...

Status kring införandet av Cosmic i Region Halland

Publicerad:

Ett stort arbete pågår inom Region Halland med att planera för och genomföra olika aktiviteter för att byta vårdinformationsstöd framöver. Sedan det i slutet av 2023 stod klart att tidplanen för införandet av Cosmic behövde skjutas på för de nio regioner som ingår i Sussa-samarbetet, har ett intensivt arbete gjorts för att, gemensamt med leverantören Cambio, hitta en ny tidplan...

Cosmic-utbildare färdiga att utbilda sina kollegor

Publicerad:

-Det här kommer bli kanon för medarbetarna, säger Anna-Lena Helgesson om Cosmic efter utbildningen. -Det är ett jättebra system, mycket bättre och mer modernt än VAS. Det är ett annat sätt att jobba, fortsätter hon. Anna-Lena nämner specifikt olika översikter som tidigare saknats i VAS som nu finns i Cosmic. -Översikterna ger en jättebra överblick, särskilt ”Min översikt” tycker jag...

Välkommen på visningar av Cosmic vecka 3 och 4

Publicerad:

Ta chansen att se hur Cosmic ser ut och fungerar när våra utbildare visar och demonstrerar det nya journalsystemet i öppna showrooms vecka 3 och vecka 4 på de tre sjukhusen och i Psykiatrin. Visningarna är öppna för alla medarbetare i Halland, även privata vårdgivare, och sker på plats i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Kom på drop-in, ingen bokning behövs!...

Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

Publicerad:

Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Frågeställningen handlar om ifall ett tilläggsavtal är förenligt med reglerna i LOU (Lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör Konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift. Under denna vecka skickas regionernas svar in...

Uncategorized

Mattias tar oss in i 2020-talet med Cosmic

Publicerad:

”VAS är en kvarleva från 80-talet, Cosmic är ett modernt datasystem som tar oss in i 2020-talet” säger Mattias Liljeqvist, sakkunnig Cosmic inom Psykiatrin och psykiatrisjuksköterska på PIVA, Psykiatrins intensivvårdsavdelning i Halmstad. Mattias ger ett tydligt exempel på vad vi kan förvänta oss med det nya journalsystemet jämfört med dagens system: ”I Cosmic kan man högerklicka med musen var man...

Uncategorized

Nya filmer: Så funkar Cosmic

Publicerad:

Få inblick i hur nya Cosmic ser ut och fungerar i tre nya filmer om Vårdadministration, Vårddokumentation och Patientflöde i primärvården. OBS! Filmerna är från Region Sörmland och är inte avsedda för utbildning. Demonstrerade arbetssätt kan komma att förändras.   Fler filmer från Sussa Samverkan! Kontakt: Gustaf Rydelius  

Uncategorized

Ann-Charlotte stöttar sin enhet i resan mot Cosmic

Publicerad:

Ann-Charlotte Eriander har nyligen gått in i rollen som enhetsstöd för införandet av Cosmic. Hon ser fram emot att vara verksamhetens bollplank när journalsystemet byts om ett år.   Rollen som enhetsstöd innebär att vara länken mellan medarbetare och införandeteamet i Närsjukvården. Enhetsstödens uppgifter är bland annat att vara närmsta stöd för medarbetarna på sin enhet vid övergången, att medverka...

Uncategorized

Tidplan för Cosmics införande försenas för tre regioner 

Publicerad:

Det står nu klart för Sussaregionerna att Cambio Healthcare Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan vad gäller nytt vårdinformationsstöd. Detta trots att regionerna gjort vad man kunnat för att tidplanen ska hållas. Tidpunkterna för införande i regionerna kommer att behöva justeras vilket kräver hantering och dialog kring konsekvenserna.   I nuläget rör förseningen...

Uncategorized

Status i arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd

Publicerad:

Nu närmar sig införandet av ett nytt vårdinformationssystem inom hälso- och sjukvården i Halland. Ett införande som innebär utmaningar i det korta perspektivet, men som lägger grunden för kvalitetshöjning både för patienter och vårdpersonal för många kommande år. Införandet av ett nytt vårdinformationssystem är ett stort och krävande arbete, där det viktigaste inte är den tekniska delen av systembytet, utan...

Anna ser fram emot att stödja resan mot Cosmic

Publicerad:

Anna ser fram emot att stödja resan mot Cosmic Anna Karlsson är digital samordnare på urologikliniken på Hallands sjukhus och nu utsedd av kliniken att bli deras införandestöd. – Jag ser fram emot att göra resan mot Cosmic tillsammans med kliniken och övriga införandestöd, säger Anna. Det är ett stort förtroende jag fått och det känns som att vi är...

Anna-Lena är en av 18 som blir utbildare i Cosmic

Publicerad:

”Superspännande!” säger Anna-Lena Helgesson, medicinsk sekreterare och en av de 18 medarbetarna som ska utbildas i det nya journalsystemet Cosmic. ”Jag vill bara in i det nya systemet och grotta ner mig lite”. Anna-Lena Helgesson jobbar för barnhabiliteringen Falkenberg och vuxenhabiliteringen Falkenberg/Varberg och har jobbat i Region Halland i 10 år som medicinsk sekreterare och har även erfarenhet från vårdcentral...

Sussa samverkan - Därför samverkar vi

Publicerad:

Det finns många filmer som beskriver Sussa samverkan. Filmerna hittar du under flik Informationmaterial / Filmer / Filmer från Sussa Samverkan. Se gärna några av de korta filmerna, t ex Film:  Sussa samverkan – Varför samverkar vi?  (2 minuter) Film: Sussa samverkan Cosmic standardisering  (3 minuter) Alla filmer hittar du under flik Informationsmaterial / Filmer.

Nyfiken på Cosmic?

Publicerad:

Du kanske har sett en trekantig bordstalare med information om Cosmic och vill veta mer om vårt nya journalsystem och framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)? På https://fvis.regionhalland.se kan du lyssna på Poddar, titta på Filmer , få svar på frågor (Frågor och svar) och läsa mer om Cosmic. Så ta chansen nu i sommar och lär dig mer om vårt nya journalsystem...

Cosmicinformation i personalrum

Publicerad:

Under sommaren kommer det att stå bordstalare i form av trekantspelare med information om Cosmic och Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, ute i personal- och lunchrum, på avdelningar och mottagningar i alla vårdförvaltningar i hela Halland. Utöver den tryckta, kortfattade kommunikationen finns mer information, svar på de vanligaste frågorna samt filmer och poddar om Cosmic och FVIS på denna webbplats. (https://fvis.regionhalland.se) Klicka...

Uppdaterad införandeplanering

Publicerad:

Införandet av Cosmic blir allt mer tydligt och detaljerat och nu kan du ta del av hur införandet kommer gå till här: Införandeplanering Kontakt:  Annika.C.Wallin@regionhalland.se

Fler tjänster tillsatta i Sussa vårdstöd

Publicerad:

Rekryteringsprocesserna inom den gemensamma förvaltningsorganisationen Sussa vårdstöd avlöser just nu varandra. Nu är ytterligare ett antal roller tillsatta och fler är på gång.  Under andra halvan av april gick Sussa vårdstöd i mål med flera rekryteringar. Utöver Robert Törmäs roll som objektledare har också två utbildningskoordinatorer (Jennie Andersson, Region Halland och Amanda Isaksson, Region Norrbotten), två samordnare inriktning verksamhetsbehov och...

Film: Varför samverkar vi?

Publicerad:

Sussa Samverkans korta (2 minuter) film ”Varför samverkar vi?” kan du nu se under flik Informationsmaterial / Filmer / Filmer från Sussa Samverkan. I filmen förklaras bakgrund till FVIS och fördelarna med samverkan mellan de nio regionerna. Se filmen här:  Varför samverkar vi?  (2 minuter)

Filtrera på område