Direkt till innehållet

Övergripande status Cosmicinförandet i Region Halland

Elin Evenvik är ny programledare för införandet av Cosmic och FVIS-programmet sedan den första mars i år. Här ger hon en bild av övergripande status och tidplan för Region Hallands Cosmic-införande.

Elin, kan du ge en kort sammanfattning av var vi befinner oss i arbetet med att införa vårt nya journalsystem Cosmic och hur det går just nu?

– Vi befinner oss nu och fram till början av maj i Förberedelsefasen, där vårt främsta fokus är att slutföra grundladdningsbeställningar och att förbereda för och planera tester. Vår viktigaste milstolpe i denna fas är att sista datum för att skicka in våra regionala konfigurationsbeställningar till leverantören Cambio är den 30 april.

Vad händer senare i vår och sommar, efter Förberedelsefasen?

– Från maj fram till slutet av september följer Etableringsfasen, som i huvudsak handlar om att konfigurera våra miljöer enligt beställning och genomföra anslutning av integrationer. Det kvarstår dock fortsatt flera frågor kring exakt vad som kommer ske när under Etableringsfasen. Vi ska inom kort påbörja en gemensam planering med Cambio för att få klarhet i detta, samt säkerställa att vi som region är klara med det som förväntas av oss. Vi följer också utvecklingen för övriga regioner som ligger före oss i tidplanen för att förstå vad vi kan förvänta oss och hur vi kan vara bättre förberedda inför Etableringsfasen.

Kan du säga något om hur planeringen ser ut ännu senare, i slutet av året?

– Sista kvartalet i år, oktober till december, pågår Valideringsfasen då vi genomför omfattande tester för att validera den levererade tjänsten utifrån våra krav och verksamhetens behov. Planering av denna fas pågår för fullt, men det går inte att tyvärr inte att slutföra testplaneringen innan vi vet vad som går att verifiera under Etableringsfasen. Därför kan vi ännu inte ange exakt när verksamheternas resurser ska delta i tester under Valideringsfasen.

Cosmic ska införas i mars månad nästa år, vad kommer att ske precis innan det är dags att byta journalsystem?

– I det första kvartalet 2025, under januari till mars, är det Preproduktionsfas vilket innebär att vi förbereder Cosmic inför start genom att lägga in exempelvis aktuella tidbokningar och grundläggande patientuppgifter. Under denna tidsperiod genomförs också klassrumsutbildning för alla slutanvändare.

Vad kan man förvänta sig när Cosmic införs?

– Vecka 13, i slutet av mars, är det produktionsstart för vårt nya journalsystem, då det första steget av införandet innebär att Cosmics grundfunktionalitet införs.

– Från och med start av pre-produktionsfasen fram till de första veckorna efter produktionsstarten har vi en Tidig produktionsfas som inkluderar ett utökat användar- och systemstöd för Cosmic.

 

Klicka på bilden för att se den större.

I FVIS-programmet finns sju delprojekt som arbetar med olika delar av Cosmic-införandet. Alla delprojekt har också gjort en övergripande statusrapport och gett sin respektive bild i en presentation från ett presentationsmöte 6/3 som finns att ta del av här för den som är intresserad: Status Delprojekt

För alla som jobbar med införandet av Cosmic planeras ett digitalt informationsmöte i slutet av april. Mer information om detta kommer inom kort.

Publicerad: 2024-04-09

Senast ändrad: