Direkt till innehållet

Ny status kring Utbildning i Cosmic till slutanvändare (medarbetare)

Med anledning av den nya, framflyttade tidplanen för införandet av Cosmic justeras även tidplanen för utbildning till slutanvändare (medarbetare).

I samband med beslutet om framflyttad tidpunkt för införandet av Cosmic i Region Halland, till slutet av mars 2025, har även den befintliga utbildningsplanen reviderats.
Detta innebär att klassrumsutbildningen för slutanvändare (medarbetare) flyttas fram och läggs i så nära anslutning till införandet som möjligt, under januari till mars 2025.

Nu påbörjas därför en detaljplanering för när exakt klassrumsutbildningen ska läggas.

Digital utbildning (e-Learning) som till viss del redan är planerad i verksamheten kommer inte dras tillbaka. Verksamheten ges istället längre tid att slutföra den digitala utbildningen, fram tills dess att klassrumsutbildningen startar.

Mer information kommer om vad detta innebär för de utbildningsroller som lånats ut av verksamheten till FVIS-programmet. Men utbildningsaktiviteter i närtid, som utbildning till systemförvaltning, utbildningsstöd och stödfunktioner kvarstår enligt tidigare tidplan.

Publicerad: 2024-02-05

Senast ändrad: