Direkt till innehållet

Avtal skrivet för fortsatta införandet av Cosmic

Region Halland och övriga regioner som ingår i Sussa-samverkan, har nu tagit fram avtal som reglerar hur det fortsatta arbetet med att införa vårdinformationsstödet Cosmic, ska gå till.

I slutet av 2023 stod det klart att tidplanen för det gemensamma införandet av Cosmic behövde skjutas fram. Förhandlingar mellan de nio samarbetsregionerna (Sussa) och leverantören Cambio Healthcare systems inleddes och i början av 2024 presenterades en ny tidplan. För Region Hallands del innebär det att systemet planeras tas i bruk i mars 2025.

Avtalet som nu är påskrivet reglerar vem som gör vad i det fortsatta införandet av Cosmic, vilket ansvar som ligger på leverantören och vilket ansvar regionerna har. Det innehåller också krav på viten som utlöses om leverantören inte följer överenskommelsen i avtalet (projektavtal). Avtalet reglerar också vilka ersättningar Cambio Healthcare systems ska betala till regionerna till följd av den försening som uppstått (förlikningsavtal)

Förlikningsavtalet är ett resultat av de förhandlingar som pågått mellan Sussa-regionerna och Cambio Healthcare systems sedan det stod klart att tidplanen inte skulle hållas. Avtalet innebär att alla regioner får en ersättning för extra kostnader som uppstått. Särskild ersättning betalas också till de tre regioner som är först ut att införa Cosmic.

Publicerad: 2024-05-07

Senast ändrad: